Triển khai và cung cấp 3500 pho tượng chân dung bán thân chủ tịch Hồ Chí Minh

20/08/2017

Dieukhacvongtron.com là đơn vị triển khai và cung cấp 3500 pho tượng chân dung bán thân chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại hội thi đua yêu nước

Dưới đây là 1 số hình ảnh: