Cam kết

• Sản phẩm đúng quy cách, quy chuẩn của Circle Sculpture
• Tư vấn sản phẩm phù hợp cho Khách hàng
• Đầu tư nghiên cứu nâng cao giá trị sử dụng của sản phẩm
• Chính xác về thời gian và thông tin sản phẩm
• Bảo hộ bản quyền cho sản phẩm theo đơn đặt hàng
• Cung cấp đủ các dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm: vận chuyển, lắp đặt, bảo hành,…
• Chế độ hậu mãi cao cho Đại lý và Đối tác
• Quy tắc chung:
Sản phẩm ngày càng ĐẸP
Giá thành ngày càng HỢP LÝ